Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Tres sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod
    adresem ul. Krakowska 61B, 71-017 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
    Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum
    w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
    KRS0000261036, REGON 810832038, NIP 8521051978.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu
    realizacji sprzedaży oferowanych przez Tres towarów i usług, a także wykonania ciążących
    na Tres obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony
    oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz
    i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia
    technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Tres jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim
    (zwanym dalej: Podwykonawcami Tres) jedynie w celu i w zakresie koniecznym do
    prawidłowego i należytego wykonania zawieranych przez Ciebie z Tres umów sprzedaży.
    W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Tres na
    podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych  zawartej pomiędzy
    Tres a Podwykonawcami Tres. Ponadto Tres jest zobowiązany do przekazywania Twoich
    danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
    prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń
    z tytułu zrealizowanej Tres sprzedaży. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone
    w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących
    przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz
    prawo dostępudo treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
    ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
    sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie 
    odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz,
    iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Tres umowy sprzedaży,
    a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Tres działań na Twoje żądanie, oraz
    w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Tres ciążącego na Tres obowiązku prawnego
    - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa
    tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody
    na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie 
    danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie
    Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach
    marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa
    wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Tres informowanie Ciebie o nowych
    ofertach i promocjach.

INFORAMACJA O COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.sklep.tres.met.pl z siedzibą pod adresem Tres Sp. z o.o. ul. Krakowska 61B, 71-017 Szczecin
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.